EURA - Oddlužení, osobní bankrot a konsolidace půjček

www.eura-holding.eu


info@eura-holding.eu

Oddlužení, osobní bankrot a konsolidace půjček

Oddlužení fyzické osoby - Jak Vás oddlužíme?

Oddlužení fyzické osoby spočívá v zákonné normě insolvenčního zákona, která řeší oddlužení fyzických osob - nepodnikatelů dle § 389 - § 418 jeho znění. Výše uvedený zákon umožňuje splacení Vašich dluhů po dobu 5-ti let formou pravidelných měsíčních splátek. Vaší povinností je uhradit minimálně 30% z celkové výše všech aktuálních dluhů. V případě, že se rozhodnete pro oddlužení, ušetříte až 70% z Vašich dlužných částek.

Jak probíhá oddlužení fyzické osoby?

  • Zavoláte na naši bezplatnou linku 800 700 801, uvedete Vaše jméno a telefonní kontakt. Voláte ZDARMA!
  • Následně budete kontaktováni INSOLVENČNÍM ODDĚLENÍM EURA a ZDARMA zanalyzujeme možnost Vašeho oddlužení
  • V případě možnosti oddlužení nám v domluveném termínu dodáte všechny potřebné podklady, na jejichž základě vyhotovíme žádost o oddlužení fyzické osoby

Kdy a proč by se měl dlužník - nepodnikatel
rozhodnout pro oddlužení?

Typickým dlužníkem, pro něhož je oddlužení určeno, je dlužník - spotřebitel. Jedná se o dlužníka, který má peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit (dále jen “platební neschopnost”).

V případě, že dlužník - nepodnikatel není schopen své závazky splácet a nerozhodne se včas pro oddlužení, mohou věřitelé vymáhat své pohledávky způsoby, jejichž důsledky pro dlužníka budou často velice dramatické. Dlužníkovi může být exekuován veškerý jeho majetek nad rámec věcí, které nezbytně potřebuje k uspokojování potřeb svých a své rodiny. Exekucí může být postižen i byt příp. dům dlužníka, a to bez náhrady! Exekucí mohou být dále postiženy veškeré příjmy (včetně např. důchodu, atd…) dlužníka po odečtení základní stanovené částky. Výsledkem pak může být dlužník bez majetku „odsouzený“ k celoživotnímu splácení závazků.

O oddlužení fyzické osoby může žádat každý, který:

  • Je občan ČR starší 18 let a má více jak dva věřitele*
  • Má čistý trestní rejstřík
  • Má pravidelný měsíční příjem - mzda, důchod, renta, atd.

*věřitel se rozumí právnícká či fyzická osoba, kterým dlužník dluží půjčenou finanční částku

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.
Vaše dotazy rádi obratem zodpovíme.

Garance vrácení úhrady poplatku za zpracování při zamítnutí Vašeho oddlužení soudem!