Oddlužení fyzické osoby - Jak Vás soud oddluží?

Oddlužení fyzické osoby spočívá v zákonné normě insolvenčního zákona, zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedený zákon umožňuje splacení Vašich dluhů formou pravidelných měsíčních splátek. Je to zákonný způsob jak se zbavit exekucí a dalších nepříjemných situací v případě Vašich nevyřešených závazků.
Typickým dlužníkem, pro něhož je oddlužení určeno, je dlužník – spotřebitel. Jedná se o dlužníka, který má peněžité závazky (jakékoliv peněžité závazky), které již nyní nebo delší dobu nesplácí a nebo již má jednu, či více exekucí.

Nové podmínky dle insolvenčního zákona Doklady potřebné k podání žádosti na oddlužení

Pro podání žádosti o soudní oddlužení ( insolvenci, osobní bankrot ) je zapotřebí připravit si níže uvedené dokumenty:

Jak probíhá oddlužení fyzické osoby?

Napište nám vzkaz do chatu umístěném v pravém dolním rohu a my se Vám ihned pokud budeme online ozveme zpět. V případě kontaktování mimo pracovní dobu nezapomeňte uvést své telefonní číslo nebo emailový kontakt, na kterém budete k zastižení. Následně budete kontaktováni naší společností nebo naší spolupracující advokátní kanceláři, přičemž se ZDARMA zanalyzuje možnost Vašeho oddlužení.
V případě reálné možnosti splnění výše uvedeného zákona dodáte všechny potřebné podklady, podepíšete plnou moc pro Advokátní kancelář (advokát) a zároveň budete poučeni o Vašich povinnostech v insolvenčním řízení. V případě nutnosti přijedeme ZDARMA k Vám po celé České republice.

Advokátní kancelář (advokát)

  • sepíše za klienta návrh na povolení oddlužení a insolvenční návrh,
  • podá za klienta návrh na povolení oddlužení a insolvenční návrh k příslušnému Krajskému soudu,
  • odstraní přodstraní případné vady v jeho insolvenčním návrhu na základě výzvy soudu,
  • vše předem ZDARMA, dle insolvenčního zákona se PŘEDEM za výše uvedené služby NEPLATÍ, ale zpracovatel si je přihlašuje do insolvenčního řízení.

Jak vyhlásit osobní bankrot?

Pokud se rozhodnete vyhlásit osobní bankrot a nemáte právnické nebo ekonomické vzdělání v magisterském studijním programu či jste nevykonal/a zkoušku insolvenčního správce, nemáte jinou možnost, než postupovat podle zákona a obrátit se na:

  • advokáta, notáře, soudního exekutora, insolvenčního správce,
  • akreditovanou osobou (akreditovanou osobou je právnická osoba, které byla rozhodnutím ministerstva udělena akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení podle tohoto zákona)

Kdy a proč by se měl dlužník rozhodnout pro oddlužení?

Dlužníkem, pro něhož je osobní bankrot a insolvence fyzické osoby určená, je dlužník – spotřebitel. Jedná se o dlužníka, který má peněžité závazky (jakékoliv peněžité 2 závazky a nebo i více), které již 30 dní a více po lhůtě splatnosti nesplácí a nebo již má v závazcích jednu, či více exekucí.

O oddlužení fyzické osoby mùže žádat každý, kdo:

  • je občan ČR starší 18 let (možno i státní příslušníci v rámci EU s trvalým nebo dlouhodobým přechodným pobytem v ČR).
  • má pravidelný příjem - mzda, důchod, renta, atd. Pokud Váš příjem není žádný, či nedostačující, stačí finanční výpomoc (darovací smlouva) od třetí osoby (rodiče, partner/ka, kamarád/ka, atd. – nesmí mít exekuci, být na mateřské nebo v insolvenci)
  • taktéž příjem z podnikatelské činnosti (OSVČ) - pojišťovací makléř, profese zedník, pokrývač, uklízečka, atd.
  • má alespoň 2 věřitele* (minimálně 1x dluh u 2 různých společností či fyzických osob), které již 30 dní a více po lhůtě splatnosti nesplácí a nebo již má v závazcích jednu, či více exekucí.

*věřitelem se rozumí právnická či fyzická osoba, které dluží dlužník půjčenou finanční částku, smluvní pokutu nebo jakýkoli vzniklý finanční dluh

Project Name


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Mollitia neque assumenda ipsam nihil, molestias magnam, recusandae quos quis inventore quisquam velit asperiores, vitae? Reprehenderit soluta, eos quod consequuntur itaque. Nam.

Close Project

Project Name


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Mollitia neque assumenda ipsam nihil, molestias magnam, recusandae quos quis inventore quisquam velit asperiores, vitae? Reprehenderit soluta, eos quod consequuntur itaque. Nam.

Close Project

Project Name


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Mollitia neque assumenda ipsam nihil, molestias magnam, recusandae quos quis inventore quisquam velit asperiores, vitae? Reprehenderit soluta, eos quod consequuntur itaque. Nam.

Close Project

Project Name


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Mollitia neque assumenda ipsam nihil, molestias magnam, recusandae quos quis inventore quisquam velit asperiores, vitae? Reprehenderit soluta, eos quod consequuntur itaque. Nam.

Close Project

Project Name


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Mollitia neque assumenda ipsam nihil, molestias magnam, recusandae quos quis inventore quisquam velit asperiores, vitae? Reprehenderit soluta, eos quod consequuntur itaque. Nam.

Close Project

Project Name


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Mollitia neque assumenda ipsam nihil, molestias magnam, recusandae quos quis inventore quisquam velit asperiores, vitae? Reprehenderit soluta, eos quod consequuntur itaque. Nam.

Close Project